Nikoniuk Nazariusz

 


Lp.: 922

Nr kwa­tery: IV — 25 — 04

Data urodzenia: 26 październi­ka 1897

Data zgonu: 27 lutego 1965


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz