Olak Stanisław

 


Lp.: 768

Nr kwa­tery: IV — 11 — 04

Data urodzenia: 11 listopa­da 1905

Data zgonu: 25 grud­nia 1970


Data odnowienia grobu: 2033


  

Dodaj komentarz