Opalach Jerzy

 


Lp.: 546 A

Nr kwa­tery: III — 4 — 41 A

Data urodzenia: 2 listopa­da 1944

Data zgonu: 28 grud­nia 2000


Data odnowienia grobu: 2023


  

Dodaj komentarz