Otłowska Henryka

 


Lp.: 1200

Nr kwa­tery: V — 41 — 01

Data urodzenia: 15 maja 1932

Data zgonu: 26 listopa­da 2005


Data odnowienia grobu: 2025


  

Dodaj komentarz