Pałejko Emilia

 


Lp.: 858

Nr kwa­tery: IV — 17 — 12

Data urodzenia: 20 październi­ka 1876

Data zgonu: 6 kwiet­nia 1968


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz