Pałejko Maria

 


Lp.: 857

Nr kwa­tery: IV — 17 — 11

Data urodzenia: 28 listopa­da 1902

Data zgonu: 12 lutego 1993


Data odnowienia grobu: 2034


  

Dodaj komentarz