Peplińska Agnieszka

 


Lp.: 954 A

Nr kwa­tery: V — 05 — 03 A

Data urodzenia: 13 kwiet­nia 1909

Data zgonu: 24 listopa­da 2004


Data odnowienia grobu: 2024


  

Dodaj komentarz