Pol Maryjanna

 


Lp.: 868 A

Nr kwa­tery: IV — 18 — 08 A

Data urodzenia: 28 lip­ca 1884

Data zgonu: 9 październi­ka 1967


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz