Poterewicz Andrzej

 


Lp.: 934

Nr kwa­tery: V — 01 — 03

Data urodzenia: 17 październi­ka 1913

Data zgonu: 19 sierp­nia 1985


Data odnowienia grobu: 2030


  

Dodaj komentarz