Regner Anna

 


Lp.: 871 A

Nr kwa­tery: IV — 18 — 11 A

Data urodzenia: 21 listopa­da 1914

Data zgonu: 26 grud­nia 2002


Data odnowienia grobu: 2022


  

Dodaj komentarz