Regner Kazimierz

 


Lp.: 871

Nr kwa­tery: IV — 18 — 11

Data urodzenia: 17 październi­ka 1910

Data zgonu: 10 wrześ­nia 1978


Data odnowienia grobu: 2022


  

Dodaj komentarz