Rogowski Zygfryd

 


Lp.: 899

Nr kwa­tery: IV — 21 — 05

Data urodzenia: 12 listopa­da 1939

Data zgonu: 26 wrześ­nia 1966


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz