Rychliński Adam

 


Lp.: 997

Nr kwa­tery: V — 10 — 11

Data urodzenia: brak daty

Data zgonu: 26 listopa­da 1976


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz