Salamon Stanisław

 


Lp.: 739 A

Nr kwa­tery: IV — 09 — 06 A

Data urodzenia: 11 październi­ka 1916

Data zgonu: 3 mar­ca 1973


Data odnowienia grobu: 2028


  

Dodaj komentarz