Skibińska Stanisława

 


Lp.: 84

Nr kwa­tery: I — 5 — 03

Data urodzenia: 18 maja 1924

Data zgonu: 21 październi­ka 1969


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz