Słabkowicz Stanisława

 


Lp.: 887

Nr kwa­tery: IV — 20 — 03

Data urodzenia: 20 sierp­nia 1895

Data zgonu: 4 październi­ka 1983


Data odnowienia grobu: 2026


  

Dodaj komentarz