Słomiany Edmund

 


Lp.: 794

Nr kwa­tery: IV — 13 — 02

Data urodzenia: 15 październi­ka 1920

Data zgonu: 11 kwiet­nia 1989


Data odnowienia grobu: 2032


  

Dodaj komentarz