Smalarz Irenka

 


Lp.: 154

Nr kwa­tery: I — 8 — 10

Data urodzenia: 8 listopa­da 1951

Data zgonu: 26 czer­w­ca 1956


Data odnowienia grobu: 2025


  

Dodaj komentarz