Styczyński Franciszek

 


Lp.: 909

Nr kwa­tery: IV — 23 — 03

Data urodzenia: 10 maja 1878

Data zgonu: 14 listopa­da 1965


Data odnowienia grobu: 2032


  

Dodaj komentarz