Styczyński Roman

 


Lp.: 870

Nr kwa­tery: IV — 18 — 10

Data urodzenia: 12 październi­ka 1917

Data zgonu: 6 lutego 1968


Data odnowienia grobu: 2017


  

Dodaj komentarz