Stypka Katarzyna

 


Lp.: 762

Nr kwa­tery: IV — 10 — 14

Data urodzenia: 13 listopa­da 1911

Data zgonu: 2 sierp­nia 1972


Data odnowienia grobu: 2036


  

Dodaj komentarz