Suchomskie Elżunia i Oleńka

 


Lp.: 969

Nr kwa­tery: V — 08 — 04

Data urodzenia: 9 czer­w­ca 1979

Data zgonu: 10 czer­w­ca 1979


Data odnowienia grobu: 2027


  

Dodaj komentarz