Szpieg Jan

 


Lp.: 786

Nr kwa­tery: IV — 12 — 07

Data urodzenia: 21 październi­ka 1889

Data zgonu: 21 czer­w­ca 1970


Data odnowienia grobu: 2022


  

Dodaj komentarz