Szulc Paweł

 


Lp.: 900

Nr kwa­tery: IV — 21 — 06

Data urodzenia: 8 październi­ka 1920

Data zgonu: 11 mar­ca 1967


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz