Szweda Kazimiera

 


Lp.: 875 C

Nr kwa­tery: IV — 19 — 02 C

Data urodzenia: 6 październi­ka 1949

Data zgonu: 11 czer­w­ca 2016


Data odnowienia grobu: 2036


  

Dodaj komentarz