Szymańska Regina

 


Lp.: 759 A

Nr kwa­tery: IV — 10 — 11 A

Data urodzenia: 19 październi­ka 1912

Data zgonu: 21 lutego 2003


Data odnowienia grobu: 2023


  

Dodaj komentarz