Topolewska Stanisława

 


Lp.: 798

Nr kwa­tery: IV — 13 — 06

Data urodzenia: 19 listopa­da 1893

Data zgonu: 11 grud­nia 1969


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz