Wachowiak Alina

 


Lp.: 96 A

Nr kwa­tery: I — 5 — 15 A

Data urodzenia: 28 listopa­da 1932

Data zgonu: 5 czer­w­ca 1996


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz