Węgorek Jan

 


Lp.: 255 A

Nr kwa­tery: II — 4 — 10 A

Data urodzenia: 22 listopa­da 1909

Data zgonu: 7 czer­w­ca 1985


Data odnowienia grobu: 2022


  

Dodaj komentarz