Werbel Wiktoria

 


Lp.: 730

Nr kwa­tery: IV — 08 — 13

Data urodzenia: 20 mar­ca 1888

Data zgonu: 3 październi­ka 1980


Data odnowienia grobu: 2031


  

Dodaj komentarz