Wielicka Zofia

 


Lp.: 718

Nr kwa­tery: IV — 07 — 15

Data urodzenia: 6 październi­ka 1918

Data zgonu: 28 grud­nia 1997


Data odnowienia grobu: 2037


  

Dodaj komentarz