Witkowska Teresa

 


Lp.: 1252

Nr kwa­tery: V — 46 — 06

Data urodzenia: 6 czer­w­ca 1953

Data zgonu: 8 październi­ka 1956


Data odnowienia grobu: 2028


  

Dodaj komentarz