Wrzeszcz Jan

 


Lp.: 75 A

Nr kwa­tery: I — 4 — 13 A

Data urodzenia: 17 listopa­da 1926

Data zgonu: 17 październi­ka 1994


Data odnowienia grobu: 2023


  

Dodaj komentarz