Zachciał Bogusław

 


Lp.: 850 C

Nr kwa­tery: IV — 17 — 04 C

Data urodzenia: 7 październi­ka 1944

Data zgonu: 1 czer­w­ca 2014


Data odnowienia grobu: 2034


  

Dodaj komentarz