Zachciał Franciszek

 


Lp.: 850 A

Nr kwa­tery: IV — 17 — 04 A

Data urodzenia: 9 październi­ka 1907

Data zgonu: 8 grud­nia 1993


Data odnowienia grobu: 2034


  

Dodaj komentarz