Zachciał Helena

 


Lp.: 850

Nr kwa­tery: IV — 17 — 04

Data urodzenia: 27 czer­w­ca 1910

Data zgonu: 26 październi­ka 1986


Data odnowienia grobu: 2034


  

Dodaj komentarz