Zachciał Jadwiga

 


Lp.: 905 A

Nr kwa­tery: IV — 22 — 04 A

Data urodzenia: 14 październi­ka 1906

Data zgonu: 18 maja 1966


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz