Bąba Halina

 


Lp.: 746

Nr kwa­tery: IV — 09 — 13

Data urodzenia: 10 listopa­da 1950

Data zgonu: 13 czer­w­ca 1973


Data odnowienia grobu: 2026


  

Dodaj komentarz