M


ZmarłyRokMiejsce grobu
Maćkowiak Jan1992V‑40–04
Maćkowiak Ryszard2012V‑40–04 B
Maćkowiak Sylwester2019I‑7–19 C
Maćkowiak Wacława2009V‑40–04 A
Maćkowiak zd. Radzion Maria2010I‑7–19 B
Machalska Emilia1991II‑5–26 A
Machalska Emilia (Melania)1991II‑5–26 A
Machalska Helena2001IV-09–09 A
Machalska Marianna2008IV-09–09 B
Machalska zd. Kępowicz Marianna2008IV-09–09 B
Machalska zd. Machalska Helena2001IV-09–09 A
Machalski Jan1973IV-09–09
Machalski Maichał2011IV-09–09 C
Machalski Michał1973II‑5–25
Machalski Michał2011IV-09–09 C
Machnicka Genowefa1989V‑37–01
Machnicka Stanisława2013II‑2–04 A
Machnicka Stanisława2013II‑2–04 A
Machnicki Franciszek1971IV-10–05
Machnicki Zbigniew2016IV-10–05 A
Maczalska Bożena1960
Maj Kazimierz1995V‑44–03
Maj Piotr1973IV-11–08
Maj Stanisława1971IV-11–07
Majcherek Elżbieta2021III‑2–07 B
Majewski Zenon2023I‑6–12 B
Majka Barbara2020V‑40–05 A
Mękal Antoni1970IV-12–09
Mękal Józefa1985IV-12–09 A
Mękal Leon1999IV-12–09 B
Mękal Leon1999IV-12–09 B
Makasewicz Witolda1996V‑43–06 A
Makasewicz Władysław1994V‑43–06
Makowska Joanna1984V‑04–01
Makowska Zofia1962II‑6–02
Maksymowicz Stefania1983III‑1–47
Małachowski Szymon1999V‑30–05
Malanowicz Aleksander1949
Malanowicz Emilia2009I‑2–21 A
Malanowicz Jan1985I‑2–21
Malanowicz Stefania1948
Malanowicz zd. Kowalska Emilia2009I‑2–21 A
Malec Roman2005IV-05–05 A
Małecka Anna1953V‑21–02 A
Małecka Janina1951V‑24–05
Małecka Janina1993III‑1–36 A
Małecki Jan1974III‑1–36
Małecki Stanisław1979I‑4–05 A
Malek Franciszek1973IV-09–14
Malek Gertruda1981IV-05–12
Malek Henryk1996IV-09–14 A
Maleszyk Witold2021V‑29–04 A
Malik Maria1951II‑2–04
Malik Maria1951II‑2–04
Malinowski Stanisław1961
Małyszko Antoni2019IV-08–001
Małyszko Jadwiga2007IV-07–02 B
Małyszko Jadwiga2007IV-07–02 B
Małyszko Józef1986IV-02–01
Małyszko Józef1986IV-02–01
Małyszko Julia1974IV-07–02
Małyszko Władysław1996IV-07–02 A
Manthey Mathilde1945
Marciniak Grażyna1957I‑8–06
Marciniak Grażynka Bożena1957I‑8–06
Marciniak Helena1998IV-25–01 A
Marciniak Jadwiga1953II-04–11
Marciniak Jadwiga1953II‑4–11
Marciniak Józef1964IV-25–01
Marciniak Kazimierz1995I‑8–06 A
Marciniak Leszek2020II‑4–11 A
Marciniak Waldemar1974III‑1–35
Markindorf Romuald2005V‑05–02 B
Markindorf Wacław1984V‑05–02
Markindorf Wiesława1985V‑05–02 A
Markowska Aleksandra1980V‑08–09
Markowska Irena1999IV-24–04
Markowska z d. Rawińska Irena1999IV-24–04 A
Masalska Bronisława Zenona1998V‑36–01 A
Masalska Zenona1998V‑36–01 A
Masch Klara1945
Masternak Stanisław2001V‑03–02 A
Masternak Stanisława1985V‑03–02
Masznic Alicja1975V‑10–10
Masznic Irena2008II‑5–06 B
Masznic Irena2008II-05–06 B
Masznic Marek2006II-05–06 A
Masznic Marek2006II‑5–06 A*
Masznic Teodor1986II‑5–06
Masznicz Anastazja1962II‑8–01
Matusiak Krzysztof2022V‑38–001 C
Matusiak Marianna1997IV-02–03 A
Matusiak Stanisław1986IV-02–03
Mazur Anna2013V‑17–05 A
Mazurek Tadeusz2020III‑2–28 B
Mazurek Teresa2014III-02–28 B
Meller August-Puste Miejsce1942V‑44–55
Meller AugustynaIV-14–08
Mencel Stefania1966II‑8–12
Mencina Janina2008V‑47–03 A
Mencina Zenon2002V‑47–03
Meter Erika1945
Miętka Gizella2019V‑12–03 A
Miętrkieiwcz Stefan2004V‑45–02
Miazga Rozalia1966IV-22–02
Michalczyk Anna1953I‑3–19
Michałowska Anna1968II‑8–22
Michałowska Anna1968II‑8–22
Michałowski Paweł1965II‑8–21
Michałowski Paweł1965II‑8–21
Michalska Julia2008IV-01–05 A
Michalska Krystyna1985IV-02–13
Michalska Marta1962
Michalski Kaziemierz1977IV-04–13
Michalski Kazimierz1977IV-04–13
Michalski Stanisław1986IV-01–05
Michewicz Anna1979III‑1–05
Michewicz Czesław1964
Michewicz Maria1946
Michiewicz Czesław1964IV-26–02
Mick Johannes1945
Mick z d. Groszewska Franciszka1947
Mielewczyk Andrzej2021V‑36–001
Migowska z d. Formella Emma1946
Mikołajczyk Aleksandra2005II‑1–00
Mikołajczyk Aleksandra2005II‑1–00
Mikołajczyk Jacek2000V‑46–12
Mikołajczyk Jan2010II‑1–00 A
Mikołajczyk Lech1979IV-03–11
Mikołajczyk Leszek1962V‑13–03
Milczarek Wojciech2011II‑5–05 A
Milewska Franciszka1982III‑1–27
Milewska Magdalena2020IV-19–11 B
Milewski Tomasz1976III‑1–26
Milżyn Florentyna2005IV-02–04 A
Milżyn Jan1975IV-06–11
Milżyn Jan1975IV-06–11
Milżyn Wiktor1986IV-02–04
Milżyn zd. Tłuściak Florentyna2005IV-02–04 A
Miotke Jan1948
Misiewicz Aleksandra1999III‑2–18 A
Misiewicz Anatol1990III‑2–19
Misiewicz Konstanty1979III‑2–18
Misiewicz zd. Ignaciuk Aleksandra1999III‑2–18 A
Misiurek Ludwik1991V‑03–04 A
Misiurek Stanisława2021V‑03–04 C
Misiurek Stefania1985V‑03–04
Misiurek Waldemar2019V‑03–04 B
Miszker Feliks1954II‑4–13
Miszker Marta1982II‑4–13 A
Miszker Stefan1997II‑4–14
Misztal Jerzy2014IV-05–02 A
Mleczko Antoni2009IV-06–11 A
Mleczko Antoni2009IV-06–11 A
Młodzianowska Jadwiga1967
Młyńska Anna1951
Młyńska Gertruda1975I‑1–20
Mobus Rozalia1944
Moenert Dorota2024V‑15–07
Mościńska Janina2014IV-05–03 A
Mościńska zd. Papuga Janina2014IV-05–03 A
Mościński Józef2012IV-05–03 A
Monkiewicz Wiesław1988II‑6–05
Montowska Leonarda1959II‑2–20
Morawiec Alojzy1991V‑40–02
Morawiec Anna1995V‑40–01
Morawska Marianna1990V‑02–03 A
Morawski Edmund1985V‑02–03
Morgas Maria1988V‑34–03
Morgas Paweł1977IV-04–10
Morgaz Marianna1988V‑34–03
Morsztyn Franciszka1962
Morsztyn Tekla1962II‑6–25
Moryc Stanisława1984III‑2–47
Moryc Stanisława1984III‑2–47
Moszyńska — Lewicka Teresa2010III‑1–37 B
Moszyńska Izabela1981III‑1–37 A
Moszyńska Krystyna2018IV-16–04 A
Moszyńska Krystyna2018IV-16–04 A
Moszyńska — Lewicka Teresa2010III‑1–37 C
Moszyński Roman1974III‑1–37
Moszyński Witold2021IV-16–04 C
Motyl Ireneusz2017V‑42–06 B
Motyl Jan1993V‑42–06
Mrówka Danuta2015I‑4–01 C
Mrówka Danuta2015I‑4–01 C
Murawska Stanisława1985I‑2–07
Murawski Stanisław1983I‑2–08
Myk Franciszek1998II‑1–13 A
Myk FranciszkaII‑8–17
Myk Irena1968IV-17–09
Myk Józef2019II‑1–13 B
Myk Mieczysława1984II‑1–13