Brusiłowicz Władysław

 


Lp.: 735 A

Nr kwa­tery: IV — 09 — 02

Data urodzenia: 24 kwiet­nia 1910

Data zgonu: 2 październi­ka 1972


Data odnowienia grobu: 2035


  

Dodaj komentarz