Chmielowiec Piotr

 


Lp.: 880

Nr kwa­tery: IV — 19 — 07

Data urodzenia: 30 czer­w­ca 1953

Data zgonu: 24 listopa­da 1986


Data odnowienia grobu: 2035


  

Dodaj komentarz