Dryjer Kazimiera

 


Lp.: 873

Nr kwa­tery: IV — 18 — 13

Data urodzenia: 23 sty­cz­nia 1905

Data zgonu: 14 październi­ka 1971


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz