Hałas Franciszek


Lp.: -
Nr kwa­tery: V — 06 — 02
Data urodzenia: 5 październi­ka 1926
Data zgonu: 26 czer­w­ca 2011

Data odnowienia grobu: 2031


Dodaj komentarz