Hofman Antonina

 


Lp.: 866 A

Nr kwa­tery: IV — 18 — 06 A

Data urodzenia: 6 mar­ca 1891

Data zgonu: 9 październi­ka 1967


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz