Szpieg Katarzyna

 


Lp.: 77
Nr kwa­tery: I — 4 — 15
Data urodzenia: 16 mar­ca 1905
Data zgonu: 24 październi­ka 1954

Data odnowienia grobu: 2030