Ręczmin Irena

 


Lp.: 763 B
Nr kwa­tery: IV — 10 — 15 C
Data urodzenia: 5 czer­w­ca 1927
Data zgonu: 24 grud­nia 2013

Data odnowienia grobu: 2033