Śledź Emilia

 


Lp.: 821
Nr kwa­tery: IV — 15 — 03
Data urodzenia: 14 październi­ka 1897
Data zgonu: 12 wrześ­nia 1983

Data odnowienia grobu: