Korzeniowski Tadeusz

 


Lp.: 941 B

Nr kwa­tery: V — 03 — 01 B

Data urodzenia: 28 listopa­da 1917

Data zgonu: 1 mar­ca 2014


Data odnowienia grobu: 2034


  

Dodaj komentarz