Styczyńska Wiktoria

 


Lp.: 85

Nr kwa­tery: I — 5 — 04

Data urodzenia: 10 maja 1892

Data zgonu: 7 październi­ka 1955


Data odnowienia grobu: brak daty


  

Dodaj komentarz