Szczepańska Klementyna (ekshumacja)

 


Lp.: 929

Nr kwa­tery: IV — 26 — 05

Data urodzenia: 12 listopa­da 1913

Data zgonu: 23 listopa­da 1961


Data odnowienia grobu: 2024


  

Dodaj komentarz